Опис вакансії

Назва вакансії: Інженер з міцності

E-mail: hrptu@progresstech.ua

Web-cайт: https://progresstech.ua

Сфера діяльності компанії: Виробництво, інженерія, технологія

Вид зайнятості: Повна зайнятість

Назва компанії / організації: ТОВ «ПРОГРЕСТЕХ-УКРАЇНА»

Номер телефону: +380445945660

Опис вакансії (вимоги, умови, режим роботи):
Розглядаємо претендентів із досвідом роботи в галузі розрахунків на міцність конструкцій для авіабудування та інших галузей машинобудування, а також випускників технічних ВНЗ і студентів останнього курсу навчання.

Обов’язки:

– проведення аналізу міцності конструкцій літака на стадії проектування;
– проведення аналізу міцності конструкцій із дефектами, що виникли в процесі виробництва й експлуатації;
– виконання розрахунків конструкцій на живучість;
– координація дій із групами конструкторів і/або технологів із метою оптимізації конструкцій і забезпечення загальних вимог до виробу.

Загальні вимоги до претендентів:

– вища технічна освіта (переважно «Динаміка й міцність машин», «Прикладна механіка» або інші спеціальності за неодмінної наявності практики застосування знань із перерахованих нижче курсів);
– навички застосування знань із курсів: теоретична механіка (визначення центру ваги тіла, реакцій опор, аналіз незмінності і ступеня статичної невизначеності конструкцій тощо), деталі машин (перевірка міцності болтових, клепаних та інших з’єднань), матеріалознавство (механічні властивості сталевих, алюмінієвих і титанових сплавів), опір матеріалів (аналіз міцності й жорсткості статично визначених і невизначених систем);
– впевнена побудова епюр внутрішніх силових чинників усіх видів для довільних зовнішніх навантажень, визначення геометричних характеристик поперечних перерізів будь-якої форми (центрів ваги, положення головних осей, моментів і радіусів інерції, статичних моментів тощо), проведення розрахунків балок на міцність і жорсткість (визначення прогинів і кутів поворотів) під час розтягування, згинання, кручення, стійкості, складного опору;
– володіння англійською мовою на рівні Elementary.

Додаткові переваги отримують претенденти, які володіють практичними навичками з таких робіт:

– розрахунки на міцність типових з’єднань;
– розрахунки на міцність ферменних конструкцій і тонкостінних елементів;
– аналіз міцності деталей із концентраторами напружень;
– аналіз міцності деталей, що деформуються НЕпружно (у тому числі із застосуванням методу редукційних коефіцієнтів);
– аналіз міцності деталей за допомогою будь-яких програмних пакетів, що використовують МСЕ/МКЕ (вибір адекватних умов закріплення й навантаження, типів скінченних елементів, їхніх властивостей, розміру й форми, типу розрахунку та критеріїв міцності);
– розрахунок деталей і конструкцій на міцність від втоми;
– аналіз живучості конструкцій;

а також знаннями:

-конструкції літака.