Опис вакансії

Назва вакансії: System Analyst / Business Analyst

Web-cайт: https://jobs.dou.ua/companies/edenlab/

Сфера діяльності компанії: IT, комп’ютери, інтернет

Вид зайнятості: Повна зайнятість

Назва компанії / організації: Edenlab

Опис вакансії (вимоги, умови, режим роботи):
As a SA/BA you will play a major role in the project development life cycle (from requirements analysis through solution design to the development support) of various e-Health projects.

Projects in various healthcare subdomains like clinical, financial, administrative, etc., mostly implemented with the use of HL7 FHIR standard for various international clients (Middle East, Asia, US, Europe).

Responsibilities:
Business requirements analysis
Creation of the technical design and technical specifications for business solutions
Change management support
Development support
Testing activities

Required skills:
Clear understanding of principles and specifics of software development methodologies. Strong understanding of Agile/Scrum;
Knowledge of data modeling and data flows modeling, data mapping;
Knowledge of basic principles of SQL & relational databases, NoSQL databases;
Extensive knowledge of business analysis activities and techniques (UML, BPMN);
Knowledge of requirements management tools (at least JIRA & Confluence);
Good experience in working with REST APIs, JSON, XML
Systems thinking and functional decomposition skills;
Excellent knowledge of bug life cycle
Experience in Test Design, Test Case creation and maintenance
Experience in testing complex software applications

Big advantage:
Experience with healthcare systems and healthcare standards like HL7 FHIR, HL7 v3, SNOMED.

Nice to haves:
Understanding of programming languages
Experience of using version control systems (e.g. GIT)
Experience of using Postman
Experience of using test automation or BDD (Cucumber, Behave)

Offering:
Opportunity to meaningfully influence the product/project growth and development
Interesting and challenging large-scale projects
Dynamic and professional team
Loyal and attentive management & supervision
Competitive compensation
Personal and professional growth
Paid vacations and sick days-off
Corporate English courses online in ZOOM ( full paid by our company )
We give you equipment for work
Full remote work , but if you wish — you can come to our office ( at the center of Kyiv, near the metro )
Corporate events, teambuildings
New year holidays

Let’s join to our friendly team!

Назва вакансії: Аналітик

Web-cайт: https://jobs.dou.ua/companies/edenlab/

Сфера діяльності компанії: IT, комп’ютери, інтернет

Вид зайнятості: Повна зайнятість

Назва компанії / організації: Edenlab

Опис вакансії (вимоги, умови, режим роботи):
Як SA/BA ви будете грати важливу роль у життєвому циклі розробки проекту (від аналізу вимог через розробку рішення до підтримки розробки)

Проект: Health у різних субдоменах охорони здоров’я, таких як клінічна, фінансова, адміністративна тощо, переважно реалізовані з використанням стандарту HL7 FHIR для різних міжнародних клієнтів (Близький Схід, Азія, США, Європа).

Необхідні навички та компетенції:
Знання принципів побудови баз даних
Базове знання SQL, NoSQL
Розуміння зв’язків між таблицями бази даних
Розуміння логіки взаємодії між компонентами ПЗ
Аналітичні та комунікативні навички
Досвід у проектуванні структур зберігання даних
Вміння оцінювати тривалість та планувати черговість виконання завдань

Буде плюсом:
Розуміння загальних принципів реалізації інтеграцій між системами
Навички використання інструментів тестування сервісів (Swagger, Postman, Fiddler)
Розуміння Agile/Scrum
Знання моделювання даних та моделювання потоків даних, відображення даних
Системне мислення та навички функціональної декомпозиції
Знання життєвого циклу помилок
Досвід розробки тестів, створення та обслуговування тестових випадків
Досвід тестування програмних додатків

Обов’язки:
Виявлення, збирання, аналіз та формалізація вимог бiзнесу
Написання технічної документації (функціональні та нефункціональні вимоги) та визначення черговості розробки
Створення технічного проекту та технічних умов для бізнес-рішень
Тестування діяльності

Пропонуємо:
Можливість суттєво впливати на зростання та розвиток продукту/проекту
Цікаві та складні масштабні проекти
Динамічна та професійна команда
Лояльне та уважне керівництво
Конкурентна компенсація
Особистісний та професійний ріст
Оплачувані відпустки та лікарняні
Корпоративні курси англійської онлайн в ZOOM (повністю оплачує наша компанія)
Обладнання для роботи
Повна віддалена робота, але за бажанням — можете прийти до нас в офіс (у центрі Києва, біля метро: Creative State of Arsenal та БЦ Європа Плаза)
Корпоративні заходи, тімбілдинги
Новорічні та веснянi свята

Приєднуйтесь до нашої дружньої команди!

Відгукнись на вакансію